LEWIS CAPALDI — AUSTRALIA/NEW ZEALAND/SOUTHEAST ASIA TOUR 2020